Followers

Friday, 17 July 2009

SEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLOGI

384-322 sebelum masehi Kajian psikologi bermula di Greek purba
1595-1690 Konsep interaksionisme dan dualisme diperkatakan
1685-1753Wujudnya aliran empirisme
1832-1920Timbul aliran strukturalisme di Jerman
1867-1927Bermulanya kajian strukturalisme di Amerika Utara
1859-1952Timbul aliran functionalisme di Amerika Utara
1878-1958Aliran behaviorisme muncul di Amerika Utara
1880-1843Fahaman psikologi gestalt bermula di Jerman
1908-1987Aliran humanistik diasaskan oleh Maslow dan Rogers
Aliran kognitivisme dipelopori oleh gestalt, Piaget, Vygotsky dll
(a) Aliran Interaksionisme¨
Dimulakan oleh Rene Descartes(1595-1650).¨ Ahli falsafah dan pakar matematikPerancis yg memperkatakan tentangmanusia terdiri drp ‘gabungan pemikirandan badan’ atau ‘jasad dan roh’.¨ Menentang pendapat dualisme ygmenyatakan manusia terdiri drp jasadyg terpisah drp roh.
b) Aliran Empirisme
¨Muncul pada abad ke 17 dan 18 diEngland.¨ Tokoh-tokoh spt John Locke(1632-1704) dengan konsep ‘tabula rasa’, iaitu jiwa manusia kosong semasadilahirkan, dan GeorgeBerkeley(1685-1753). Aliran konstruktivisme diasaskan oleh Glaserfeld, Piaget, Vygotsky dll
(c) Aliran Strukturalisme
¨Muncul di Jerman.¨ Menumpukan kajian kpd pengalamansedar(apa yg boleh dinyatakan dlmpengalaman sedarnya) dan afeksi.¨ Tokoh spt Wilhelm Wundt(1832-1920)telah mengkaji perasaan, sikap,persepsi dan tanggapan individuterhadap sesuatu keadaan.
(d) Aliran Functionalisme
¨ Timbul di Amerika.¨ Di asaskan oleh John Dewey(1859-1952),dan William James(1842-1910) yg dianggapsebagai ahli psikologi Amerika yg pertama.¨ Menekankan pengalaman sedar dan tingkahlaku(mengkaji bagaimana manusiamenggunakan mindanya untuk berfikir danmenghasilkan tingkah laku).¨ Proses mental sentiasa aktif dan berterusan.¨ Dipengaruhi oleh teori evolusi manusia Darwindan falsafah pragmatisme(pemikiran praktikalbukan teori).¨ Digelar sebagai “Bapa Psikologi”.
(e) Aliran Behaviorisme
¨ Muncul di Amerika Utara.¨ Di asaskan oleh J.B. Watson(1878-1958) ygpopular dgn Teori Pelaziman Klasik.¨ Dlm “Psychology as the Behaviorist Views It”Watson(1913) mengatakan psikologi ialah ilmu yg mengkaji tingkah laku yg nyata(overtbehaviour).¨ Tokoh lain spt Pavlov, Thorndike, Skinner, Hull dll.¨Aliran Behaviorisme juga dikenali sebagai Associationism iaitu mengkaji kaitanmental antara dua peristiwa atau idea yg membawa kpd terjadinya pembelajaran.¨ Menjalankan kajian ke atas haiwan.¨ Prinsip pembelajaran atau tingkah laku hasil drp kajian akan diaplikasikan kpdmanusia.¨ Mengfokus kajian kpd tingkah laku manusia dan menolak aspek kerohanian.¨Aliran behaviorisme dipengaruhi oleh aliran falsafah logik positif(logical positivism) yg berpendapat bahawa semua ilmu atau pengetahuan perlu disahkan melalui cara yg empirikil atau pemerhatian yg sistematik.¨ Mengemukakan konsep saintifik definisi operasional (operational definition)
(f) Aliran Psikologi Gestalt
¨ Timbul di Jerman sebagai reaksi kpdpendapat ahli strukturalisme.¨ Berpendapat manusia mempersepsi dunia dlm bentuk satu keseluruhan (unity whole), atau ‘gestalt’ dari perkataan Jerman gestalten yg bermaksud ‘keseluruhan’, ‘pola’atau ‘terorganisasi’.¨ Diasaskan oleh tokoh spt Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Kohler (1887-1967) dan Kurt Koffka (1886-1941).
(g) Aliran Humanistik
¨Diasaskan oleh Abraham Maslow(1908-1970)dan Carl Rogers(1902-1987).¨ Menekankan cara fikiran, pengamatan serta interpretasi tentang sesuatu peristiwa atau kejadian.¨ Mempercayai bahawa individu bertanggungjawab ke atas tindakannya (berusaha kearah pencapaian matlamat hidupnya).¨ Kuasa motivasi individu ialah kecenderungannya untuk berkembang dan mencapai pemenuhan kendiri (self-actualisation). Konsep ini dipelopori oleh Maslow.¨ Individu mempunyai keperluan untuk mengembangkan potensinya ke tahap maksima.
(h) Aliran Kognitivisme(Cognitivism)
¨Dipelopori oleh tokoh spt ahli psikologi gestalt, Piaget, Vygotsky, Gagne, Brunerdan Ausubel.¨ Berminat mengkaji pemikiran manusia, persepsi dan penanggapan, kognisi, metakognisi, kemahiran berfikir kritis dan kreatif, kemahiran belajar, motivasidll.
(i) Aliran Konstruktivisme (Faham Binaan)
¨ Timbul drp ahli-ahli psikologi kognitif.¨ Diasaskan oleh tokoh spt Von Glaserfeld, Piaget, Vygotsky, Confrey dan Seymour Peppert.¨ Mengambil kira bagaimana individu membina kefahaman terhadap bahan yg dipelajari.¨ Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses pengajaran memberi perhatian kpd peristiwa yg berlaku dalam mental (sedar dan tidak sedar), sebaliknya memberi tumpuan kpd tingkah laku yg boleh diperhatikan secara nyata atau tidak nyata.•Watson mengatakan bahawa aspek yg berkaitan tingkah laku seseorang dipengaruhi persekitaran dan bukannya dari unsur-unsur dalaman.•Idea Watson ialah tingkah laku dan proses mental adalah hasil drp pembelajaran (Bernstein et al.,1994).¨Menurut pendekatan behavioris metingkah laku ialah satu siri gerak balas yg berlaku dgn wujudnya ransangan.¨ Pendekatan ini juga dikenali sebagai psikologi ransangan gerak balas atau R-G¨ Ahli psikologi behaviorisme spt Watson, Ivan Pavlov, B.F. Skinner dan E.L. Thorndike.¨Pavlov(1849-1936), dikaitkan dgn konsep pelaziman klasik.¨ Eksperimen ke atas anjing bagi menunjukkan perkaitan antara ransangan (makanan) dgn gerak balas (air liur)
¨Thorndike(1874-1949) memperkenalkan Teori Pelaziman Cuba Jaya (Theory Of Trial And Error Conditioning).¨ Prinsip asas pembelajaran ialah pengaruh ganjaran dan denda.¨ Organisme akan membuat sesuatu yg membawa keseronokan dan mengelakkan melakukan sesuatu yg membawa kesakitan atau membahayakan diri.¨ganjaran mendorong organisme mengulangi sesuatu gerak balas.¨ denda boleh menyekat organisme drp melakukan sesuatu gerak balas.¨ organisme mengaitkan gerak balas tertentu dgn ransangan tertentu.¨ jenis pembelajaran ini dilabel sebagai “pembelajaran instrumental atau operan”. ¨Skinner (1904-1990) memperluaskan Teori Thorndike.¨ Terkenal dgn pelaziman operan yg mengukur pengaruh ganjaran dan dendaan.¨ Eksperimen ke atas tikus dan burung merpati.¨ Dapat mengukur proses pembelajaran dgn cara menukar frekuensi ganjaran dan dendaan.
1.3.2 Pendekatan Psikoanalitik
¨Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh proses-proses psikologi tidak sedar spt konflik dalaman, dorongan(impulses), kemahuan dan motif-motif yg tidak disedari.¨ Semua tingkah laku, normal dan abnormal adalah hasil drp interaksi faktur genetik dan persekitaran.¨ Zaman awal individu penting dan memberi kesan sepanjang hayat pada keadaan psikologi individu.
¨Sigmund Freud(1856-1939) adalah pelopor ahli teori psikoanalitik.¨ Teori struktur personaliti Freud membahagikan struktur psikik kpd 3 bahagian iaitu;
(a) Id
(b) Ego
(c) Superego.
(a) Id¨Sumber dorongan dan nafsu yg diwarisi, primitif, mementingkan diri sendiri dan tidak ada pengaruh dunia realiti (pengaruh tamaddun).¨Dominan pada bulan-bulan awal kehidupan bayi(dorongan dan kemahuan kuat mempengaruhi tingkah laku).¨Elemen psikik yg pertama mempengaruhi tingkah laku manusia.
(b) Ego¨ Bertanggungjawab dan mengawal dorongan dan desakan primitif id agar mengikut kehendak persekitaran (kehendak moral dan piawai etika masyarakat).¨ Beroperasi berpandukan prinsip realiti (mengiktiraf permintaan atau kehendak masyarakat yg realistik).
(c) Superego¨ Merupakan sumber asal suarahati(conscience) iaitu kebolehan membezakan yg baik dgn buruk.¨ Muncul bila kanak-kanak mula mempelajari peraturan yg digunakan ibubapa utk menginterpretasi jangkaan masyarakat.¨ Secara evolusi kanak-kanak akhirnya membina set piawai dalamannya sendiri.¨ Freud percaya kerisauan (anxiety) dan kemurungan datang bersama kehendak superego yg melampau.¨ Id, ego dan superego mempunyai matlamat dan kaedah yg berbeza.¨ Konflik dalaman wujud bila id dan superego menguasai ego.
¨ Menurut Teori Freud, konflik antara id,ego dan superego membawa kpd kecelaruan mental.¨ Psikoanalisis menekankan kesan peristiwa silam terhadap kanak-kanak apabila meningkat dewasa.¨ Freud percaya kanak-kanak melalui pelbagai tahap psiko seksual pada peringkat yg ditetapkan.¨ Pada setiap peringkat ada bahagian badan yg membekalkan kepuasan dorongan seksual.¨Kanak-kanak yg melalui tahap oral, anal, falik, latensi dan genital dgn memuaskan akan menjadi orang dewasa yg normal.¨ Kekecewaan atau kelebihan pada mana-mana tahap menyebabkan fixation pada tahap tersebut dan ini akan mempengaruhi kehidupan dewasanya.¨ Cth: Orang yg makan terlalu banyak di tahap oral mungkin mempunyai fixation di tahap ini dan menjadi gemuk atau penagih dadah bila dewasa.

No comments:

Post a Comment